Català Español 日本語


Si el vostre número ha sortit premiat, adreceu-vos per telèfon al  93 454 6180.

Podeu recollir el vostre regal a TRIANGLE POSTALS, S.L.

(C/Diputació, 185, Barcelona)


El termini de lliurament és fins el  24 de novembre.

Si su número ha salido premiado, llame al 93 454 61 80.


Podrá recoger su regalo en TRIANGLE POSTALS, S.L.

(C/Diputació, 185, Barcelona)


El plazo de entrega es hasta el  24 de noviembre.


当選番号発表!当選された方は、93 454 61 80までお電話ください。

賞品は、TRIANGLE POSTALS, S.L.(C/Diputació, 185, Barcelona)にて、お引き渡しいたします。

賞品お引き渡し期限は、2011年11月24日です。